Vilka vi är

Vi som startade Klara Omsorg har lång erfarenhet från offentlig sektor och privat näringsliv. Vi brinner för barns och människors välmående och växande genom livets alla skeden.

BEHOVET

Vi såg ett behov av sammanhållna insatser i kombination med utbildning och handledning. Våra insatser ska utgå från holistiskt och lösningsfokuserat förhållningssätt och stötta utifrån aktuell situation. Vi vill erbjuda kvalificerat stöd som utgår från beprövad praxis och aktuell forskning.

BAKGRUND

Vi har en bred och mångkulturell bakgrund vilket gör att vi tillsammans drar nytta av vår samlade kompetens och erfarenhet. Vi har en förståelse och praktisk erfarenhet från mångkulturellt arbete, att möta människor i kris och att arbeta med varje individs individuella förutsättningar.


FLERSPRÅKIGA

Inom företaget har vi flera medarbetare som talar och skriver flytande på flera språk, och vi ser våra olika språk bakgrunder som en resurs.