FAMILJEHEM


Vi erbjuder trygghet, stabilitet, och tillgång till professionellt stöd, i kombination med välutbildade familjehem där barnets bästa är i centrum.


Läs mer

ÖPPNA INSATSER


Genom våra öppna insatser såsom kontaktperson, umgängesstödjare, ungdomscoach och familjestöd kan vi erbjuda lösningar som passar utifrån individens och familjens behov.


Läs mer

PERSONLIG UTVECKLING


Olika skeden i livet ställer olika krav och ibland finns behov av att reflektera tillsammans med en utomstående.


Läs mer

UTBILDNING


Klara Omsorg erbjuder olika utbildningar som komplement till våra insatser. Våra utbildningar syftar till att utbilda organisationer, familjehem och individer.


Läs mer

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om våra olika tjänster och hur de kan anpassas.

Skriv till oss: info@klaraomsorg.se
Ring oss: 070 06 05 566 eller 08 40 88 09 99


    Tillstånd

    Tillståndsbevis från Inspektion för vård och omsorg Dnr: 4.1.1-14921/2020