Vi på Klara Omsorg utgår från vår vision Växa Tillsammans i allt vi gör


Klara Omsorg drivs av visionen, Växa Tillsammans. Företaget startades utifrån grundtanken att alla har en inneboende potential. Genom utveckling och lärande kan vi alla växa som individer. Vi tror på att ge tillgång till kunskap, meningsfullt utbyte med andra och en trygg miljö som bas.

Inom Klara Omsorg, utvecklar vår verksamhet genom att överse kvalitet, arbetar med lärande processer och tar del av aktuell forskning. Vi knyter professionella till vår verksamhet som har både gedigen kompetens och praktisk erfarenhet.


Kontakta oss

Mål

Klara Omsorg har som uttalat mål att verka för att de insatser vi erbjuder är verkningsfulla och stödjer förändring. Vi utgår från ett holistiskt perspektiv som är framåtriktat och lösningsfokuserat.

Kontinuitet tillsammans

För att de som tar del av våra tjänster ska få insatser av god kvalitet och kontinuitet har vi återkommande kontakt med beställare. Vi arbetar enligt vårdplan och/ eller genomförandeplan och menar att dessa behöver innehålla tydliga och realistiska mål. Tillsammans justerar vi målen vartefter de uppnås.

 

Avstämning tillsammans

Vi skickar rapporter enligt överenskommelse och vi ser till att alla som erhåller insatser genom oss får en avslutande sammanfattning. Vi arbetar för att uppnå mål och delmål och anser att det är viktigt att individen alltid kommer till tals. Det innebär att barnets perspektiv alltid beaktas i allt vi gör.