Umgängesstödjare

När det behövs en säkerhetsplanering och en struktur vid umgängen, så tillhandahåller vi utbildade umgängesstödjare.

På uppdrag av beställare genomför vi umgängesstöd vid behov. Vi har umgängesstödjare som är tillgängliga kvällar och helger.Samtliga av våra umgängesstödjare har körkort.Kontroll av misstanke och belastningsregister sker vid uppstart och en gång per år.Uppdragen utformas av beställaren och vi rapporterar enligt överenskommelse.Våra umgängesstödjare är vana vid att hantera eventuella situationer som kan uppstå I samband med umgängen. Umgängesstödjaren utgår alltid från barnets behov och vad beställaren definierat som behov.

Samtliga av våra umgängesstödjare har körkort.Kontroll av misstanke och belastningsregister sker vid uppstart och en gång per år.