Terapi

Alla våra insatser går att kombinera med individuell terapi hos legitimerad psykolog.

Klara Omsorg tillhandahåller legitimerad psykolog som kan arbeta tillsammans med individer utifrån individuellt behov. Beställande kommun eller region utformar uppdraget tillsammans med Klara Omsorgs samordnare. Samordnaren överser struktur och kvalitet och behandlande psykolog dokumenterar och utför insatsen.

Uppföljning av insats sker enligt överenskommelse.Våra psykologer har vana av att arbeta tillsammans med unga och via distans.