Psykoterapi

Psykoterapi innebär samtal med en legitimerad psykoterapeut för att du ska kunna arbeta med problem och tankar som du har, som orsakar dig besvär på olika sätt. Du sätter upp ditt eget mål för vad psykoterapin ska mynna ut i. För många innebär det att hitta en ökad självkännedom, arbeta med sorg, förlust eller kriser eller att skaffa sig ett förhållningssätt till sina tidigare upplevelser eller aktuell situation.

Genom samtal med en legitimerad psykoterapeut som har tystnadsplikt kan man samtala om sådant som man kanske inte kan söka stöd för hos bekanta. Du kan samtala och arbeta fram hur du vill agera utifrån den situation du befinner dig i. En del personer vill bearbeta tidigare händelser i livet och andra vill mer arbeta med hur livet ter sig nu. Relationerna till andra kan vara ansträngda, man kanske har drabbats av sjukdom, nedstämdhet eller depression. Många går också i psykoterapi för att samtala om saker, då de drabbats av sömnlöshet och ångest.

Våra psykoterapeuter har goda referenser och vana vid att behandla en rad olika problemställningar.

 • Att hantera svår sjukdom
 • Bearbeta sorg
 • Depression/nedstämdhet
 • Fobier
 • Krissamtal
 • Meningen med livet
 • Panikångest
 • Relationer och konflikter
 • Separation, förlust och saknad
 • Stress
 • Sömnproblem
 • Trauma
 • Tvång
 • Ångest
 • Utbrändhet och trötthetssyndrom

Samtal kan ske via videolänk eller personligt möte. Vanligt är samtal var 14e dag eller en gång per vecka. Tillsammans med din psykoterapeut arbetar ni fram en plan för dig, som ni sedan kan utvärdera och arbeta med steg för steg.Vår verksamhet utgår från idén om att genom att reflektera och lära tillsammans med andra, så kan individer växa och utvecklas. Kontakta oss för att få vägledning och kontakt med en psykoterapeut. Info@klaraomsorg.se