Personlig utveckling

Vill du ta nästa steg i din personliga utveckling? Våra coacher och samtalsterapeuter arbetar gärna tillsammans med dig, så du kan hitta din riktning, nå dina personliga mål och sortera i din situation. Vi har coacher och samtalsterapeuter som är vana vid att stötta vid karriärbyte, livskris eller när det finns behov av förändring, men du inte riktigt vet hur eller varför.

Kontakta oss via info@klaraomsorg.se för att komma i kontakt med vår vägledare för mer information och för att boka tid. Skriv gärna dina önskemål om dag, tid och plats.

Olika skeden i livet ställer olika krav och ibland finns behov av att reflektera tillsammans med en utomstående.


Klara Omsorg har utbildade socionomer, psykoterapeuter och psykologer som kan anlitas för stöd. Våra behandlare har lång erfarenhet av samtalsstöd, personlig utveckling och coachning och kan tillsammans med dig, arbeta med det som du har behov av. För oss är den personliga matchningen viktig och du ska känna att du får en person som du kan få rätt typ av stöd av.

Våra behandlare har erfarenhet av teman såsom sorg, plötslig arbetslöshet, parterapi, relationerna i familjen, tonårsproblematik och även andra besvär såsom oro, sömnsvårigheter och ensamhet.Varje uppdrag börjar med en kartläggning och identifiering av mål.Du erhåller en mapp och skrivbok där du kan samla tankar, ideér och det som vi arbetar med under mötena.