Öppna insatser

Genom våra öppna insatser såsom kontaktperson, umgängesstödjare, ungdomscoach och familjestöd kan vi erbjuda lösningar som passar utifrån individens och familjens behov.