Kontaktperson

Kontaktperson, ett extra stöd för att nå individuella mål, En person att samtala och göra saker med, utifrån dina egna förutsättningar, SoL och LSS.Vi tillhandahåller ett stort antal kontaktpersoner som kan ta olika former av uppdrag.En del av våra kontaktpersoner har erfarenhet av personkrets LSS och är vana vid att arbeta utifrån individens förutsättningar.

För personkrets LSS har vi kontaktpersoner med erfarenhet och utbildning av att bemöta personer med olika former av funktionsnedsättningar.Våra kontaktpersoner genomgår vår grundutbildning inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kontroll av misstanke och belastningsregister sker vid uppstart och en gång per år.Vi arbetar med stöd av BBIC och enligt upprättad genomförandeplan.

För insatser enligt SoL, socialtjänstlagen har vi ett antal kontaktpersoner.Kontaktpersonen genomför en kortare utbildning inför uppdrag genom oss.Kontroll av misstanke och belastningsregister sker vid uppstart och en gång per år.Vi arbetar med stöd av BBIC och enligt upprättad genomförandeplan.