Konsulentstödda jourhem

Vid akuta placeringar kan vi hämta barnet mot överenskommen ersättning, dygnet runt.

Våra konsulentstödda jourhem erhåller utökat stöd från familjehemskonsulenten för att barnets behov ska tillgodoses. De genomför våra utbildningar och har också livserfarenhet av att möta människor i kris. De är vana vid att arbeta med ett förhöjt risk- och säkerhetstänk och följer alltid placerande myndighets anvisningar.