Funktionsvariationer / Funktionsnedsättningar

Har ni behov av utbildning till personalgrupper eller familjer? Våra utbildningar tar utgångspunkt från ett hälso- och delaktighetsperspektiv. Tillsammans tittar vi bland annat på exempel på hur man kan kringgå problematiska situationer med stöd av hjälpmedel och lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi lär oss hur funktionsvariationer inverkar i vardagen och hur de kan vara en tillgång och en försvårande omständighet.

Vi har två utbildningar kring funktionsvariationer/ funktionsnedsättningar. Utbildningarna kan genomföras var för sig eller i kombination.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningarNeuropsykiatriska funktionsnedsättningar beror på hur hjärnan arbetar och tolkar information. Det finns flera olika diagnoser. De vanligaste är ADHD, Autism, Tourettes syndrom och språkstörning.

Vår utbildning kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och vilka möjligheter och hinder de kan utgöra. Våra föreläsare är läkare och socionom och har lång erfarenhet av att hålla föreläsningar inom detta område. Vi går igenom teman såsom inkludering, förhållningssätt, rättigheter och diagnoskriterierna och dess inverkan för respektive funktionsnedsättning.