Familjehemsutbildning grund

Vår populära familjehemsutbildning grund, är den bas som alla våra familjehem står på. Under utbildningen utgår vi från vår värdegrund “Växa Tillsammans”.

Utbildningens syfte är att alla våra familjehem ska vara väl rustade för uppdraget som familjehem. Som familjehem får du ta del av kunskap kring vilka lagar och regler som styr uppdraget. Vad är en vårdplan och genomförandeplan och varför finns de? Du får kunskap om barnkonventionen och vad det innebär att utföra ett uppdrag med stöd av metoden BBIC.

Våra familjehem utbildas i barns hälsa och utveckling, att möta svåra situationer, och betydelsen av skolgång för att vara rustad för livet.

Vi arbetar med centrala teman såsom hälsa, fritid, sociala kontakter, nätverket runt barnet och rollen som familjehemsförälder.