Familjehem

Vi erbjuder trygghet, stabilitet, och tillgång till professionellt stöd, i kombination med välutbildade familjehem där barnets bästa är i centrum.

Klara Omsorg utbildar alla konsulentstödda familjehem i BBIC och vår egen familjehemsutbildning som ges i två steg. Varje utbildningsdel innehåller fem tillfällen.

Våra familjehem utreds enligt socialstyrelsens riktlinjer. Vi genomför kontroller enligt socialstyrelsens anvisningar och tar upplysningar från bland annat Kronofogden och polisens misstanke och belastningsregister.