Barns hälsa och utveckling

Föreläsningarna kring barns hälsa och utveckling ingår i Klara Omsorgs satsning på att öka kompetensen hos socialsekreterare, familjehem och andra som möter barn.

Våra föreläsare är allmänläkare, barnläkare och psykolog, med lång erfarenhet av att möta barn med olika sorters hälsoproblematik.Utbildningen barns hälsa och utveckling ingår i vår grundutbildning för familjehem och kan också anpassas för att möta det behov som föreligger i en verksamhet.

Under hösten 2020 har utbildningen pausats till följd av Covid-19, anledningen till detta är att utbildningen bygger på att interaktion mellan kursdeltagarna också sker.