Arbetsmarknad & Integration

Våra föreläsare har egen erfarenhet av att komma till Sverige och etablera sig på arbetsmarknaden. De vill dela med sig av sina erfarenheter, kunskap och perspektiv av att gå från utanförskap till delaktighet.

Integration bygger på samspelet mellan alla invånare i ett land. Våra föreläsare ger perspektiv och inspiration kring hur integration egentligen går till. De delar med sig av praktisk erfarenhet och tips och råd för hur organisationer och individer kan bidra till ökad integration i samhället.

Våra kunniga föreläsare föreläser med engagemang och driv och visar på att allt är möjligt och att Klara Omsorgs värdegrund “växa tillsammans” ska omsättas i praktiken genom ökad integration och att fler deltar på arbetsmarknaden..


Seham Ali

Seham Ali är erfaren föredragshållare inom ämnet integration och arbetsmarknad. Hon är utbildad redovisningsekonom och delar med sig av sin personliga resa, som invandrad till Sverige, att integrera sig i samhället och träda in på arbetsmarknaden. Hon berättar också om hur hon som entreprenör vill få fler kvinnor med utländskbakgrund att träda in på arbetsmarknaden på olika sätt.